Plán výstav pořádaných 1. Boston terrier klubem v ČR

v roce 2020

Klubová výstava 1. BTK v ČR - 27. září 2020 Hostouň - posuzuje paní Václava Rybárová, ČR

Klubová výstava 1. BTK v ČR  s KV -  28. září 2020 Hostouň - posuzuje pan Željko Lozić, Srbsko

Speciální výstava plemene boston terrier  -  17. listopadu 2020 Hostouň