Klubové platby

členský příspěvek


400 Kč

žadatel o členství - příspěvek + zápisné (útržek složenky slouží jako doklad o členství
v 1.BTK)

500 Kč

čl. příspěvek za bonitaci - klubová

500 Kč

čl. příspěvek za bonitaci - expres ( individuální )

+ další náklady spojené s touto bonitací 

500 Kč

čl. přís. za použití kr. listu

(jen pokud fena zabřezla)

300 Kč

čl. příspěvek za zapsané štěně

90 Kč

roční paušální chovatelský manipulační poplatek
nečlena

1000 Kč

čl. přísp. za každé vrácení poštou
chov. dokumentace (nedost. či neúpl. vyplň. a pod.) porad. chovu chovateli k doplnění

300 Kč


Příspěvek za členství v klubu na rok se platí, vždy, do konce měsíce prosince předchozího roku. Platba po tomto datu 500 Kč - žadatel + každý, kdo opožděně zasílá, současně vyplní a zašle kompletní přihlášku do klu.bu, včetně GDPR !

Nečlen další poplatky shodné (po zaplacení paušálního ročního-kalendářního-chovatelského manipulačního poplatku).                                     

                                                 ***************************************************

Veškeré platby zasílejte složenkou typu "C" na adresu ekonomky klubu:

                        Bc. Lenka Křišťálová, Na Tržišti 583, 266 01 Beroun

Platby chovatelské (za KL a štěňata) zasílejtes přihláškou k zápisu (7. týden stáří štěňat).

Kopii dokladu o platbě (jednotlivé platby rozepište) vždy přiložte k přihlášce k zápisu štěňat.

                                                                    ************************************

Upozornění: Pokud s přihláškou vrhu nebude PORADCI CHOVU zaslán doklad (kopie) o zaplacení všech poplatků spojených s vrhem, nepotvrdí a neodešle na Plemennou knihu přihláška vrhu a vám se opozdí vystavení PP či vám nebudou moci být vystaveny (přihláška vrhu musí být na Plemennou knihu doručena nejpozději do 3 měsíců stáří štěňat!).