Klubové platby

členský příspěvek


400 Kč

žadatel o členství - příspěvek + zápisné (útržek složenky slouží jako doklad o členství
v 1.BTK)

500 Kč

čl. příspěvek za bonitaci - klubová

500 Kč

čl. příspěvek za bonitaci - expres ( individuální )

+ další náklady spojené s touto bonitací 

500 Kč

Inzerce v klubové tiskovině (pouze členové) 1 stránka

400 Kč

Inzerce v klubové tiskovině (pouze členové) 1/2 stránky

200 Kč

čl. přís. za použití kr. listu

(jen pokud fena zabřezla)

300 Kč

čl. příspěvek za zapsané štěně

90 Kč

roční paušální chovatelský manipulační poplatek
nečlena

1000 Kč

čl. přísp. za každé vrácení poštou
chov. dokumentace (nedost. či neúpl. vyplň. a pod.) porad. chovu chovateli k doplnění

300 Kč

Inzerce v katalogu klubem pořádané výstavy 1 stránka

400 Kč

Inzerce v katalogu klubem pořádané výstavy 1/2 stránky

200 Kč


Nečlen poplatky shodné (po zaplacení paušálního ročního-kalendářního-chovatelského manipulačního poplatku).

Příspěvek za členství v klubu na rok se platí, vždy do konce měsíce ÚNORA daného roku. Platba po tomto datu 400 Kč - žadatel + současně vyplnit a zaslat kompletní přihlášku do klubu! Veškeré platby zasílejte složenkou typu "C" na adresu klubu: 1. Boston terrier klub v ČR, Zabranská 399, 267 06 Hýskov.                                   

Platby chovatelské (za KL a štěňata) zasílejte až s přihláškou k zápisu (7. týden).                       

Kopii dokladu o platbě přiložte k přihlášce k zápisu. Jednotlivé platby prosím vždy rozepsat.

Upozornění: Pokud s přihláškou vrhu nebude PORADCI CHOVU zaslán doklad (kopie) o zaplacení všech poplatků spojených s vrhem, nepotvrdí a neodešle na Plemennou knihu přihláška vrhu a vám se opozdí vystavení PP či vám nebudou moci být vystaveny (přihláška vrhu musí být na Plemennou knihu doručena nejpozději do 3 měsíců stáří štěňat!).