Plán výstav pořádaných 1. Boston terrier klubem v ČR

 v roce 2020

 Klubová výstava 1. BTK v ČR  - 27. září 2020 Hostouň - posuzuje paní Václava Rybárová,  ČR

Klubová výstava 1. BTK v ČR s KV - 28. září 2020 Hostouň - posuzuje pan Željko Lozić, Srbsko ČR

Speciální výstava plemene boston terrier - 17. listopadu 2020 HostouňUpozornění SVS pro chovatele

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS).
Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.
Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost.
V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.
Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/.
V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám
po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/
(přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí
Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech.

S pozdravem

Státní veterinární správa