Do odvolání,

mohou chovatelé 1. Boston terrier klubu v ČR zasílat ŽoZČ, spolu s KL č. 1,

v termínu dle ZŘ (do 5-ti dnů po porodu), poradci chovu na e-mail.


KLUBOVÁ VÝSTAVA

 1. BOSTON TERRIER KLUBU V ČR

 se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ 

PLÁNOVANÁ NA 2. května 2020
 BUDE  ODLOŽENA

TERMÍN KONÁNÍ (cca podzim 2020) 
OZNÁMÍME PO UKONČENÍ OPATŘENÍ


Upozornění SVS pro chovatele

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS).
Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.
Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost.
V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.
Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/.
V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám
po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/
(přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí
Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech.

S pozdravem

Státní veterinární správa