Termín Speciální výstavy 2020  v Hostouni (13.12.2020) díky současné situaci zrušen.

Hledáme další možnost konání této výstavy  (? 2/2021).

Plán výstav pořádaných 1. Boston terrier klubem v ČR

 v roce 2020 a 2021

Speciální výstava plemene boston terrier - 12.12.2020 Hostouň - posuzuje pan Željko Lozić, Srbsko

Klubová výstava 1. BTK v ČR  - 28. září 2021 Hostouň

Klubová výstava 1. BTK v ČR s KV - 17.11.2021 Hostouň