Kontakt

Ing. Leoš Jančík

Předseda, hl. poradce chovu Na Vysokém 661,

272 03 Kladno

Tel.: 603 165 412

e-mail:

leosjancik@seznam.cz

(zde iformace k možným spojením chovných jedinců, nečlenové si zde vyžádají vystavení krycích listů)

Jiří Křišťál

Jednatel, poradce chovu Zábranská 399,

267 06 Hýskov

Tel.: 606 421 842

 e-mail:

 kristal.jirik@seznam.cz

(zde zasílat poštou veškerou dokumentaci ohledně chovu  i vrhu)

Bc. Lenka Křišťálová

Ekonomka, matrikářka, výstavní referentka, redaktorka klubových tiskovin

Na Tržišti 583,

266 01 Beroun 2
Tel.: 777 298 608

e-mail: 1.bostonterrierklub@tiscali.cz

(zde zasílejte přihlášky do 1.BTK,  příspěvky do tiskovin, splněné podmínky klubových titulů, inzerci, klubové poplatky)

Marie Janečková

Člen výboru

Doberská 177

272 04 Kladno

Mgr. Zdeněk Musil

Kontrolní a revizní komise

Člen

1btkrk@seznam.cz

Václav Tůma

Kontrolní a revizní komise

Člen
1btkrk@seznam.cz